خرید لباس آ کاهش بی‌سابقه دانشجویان پزشکی در انگلیس

آمارها نشان می‌دهد شمار متقاضیان اتحادیه اروپا برای دانشگاه‌های پزشکی انگلیس به پایین ترین میزان خود در دهه کنونی رسیده است.
به گزارش فارس، به نقل از ایندیپندنت، آمارها نشان می‌دهد شمار متقاضیان اتحادیه اروپا برای دانشگاه‌های پزشکی انگلیس به پایین ترین میزان خود در دهه کنونی رسیده است.
جو بورن، تحلیلگر سیاسی گروه «Russell» می‌گوید، روشن نبودن مسائل در دانشکده‌‌های پزشکی منجر به بی‌اطمینانی دانشجویان اتحادیه اروپا و خروج آنها شده است.
بورن باور دارد، تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا منجر به کاهش تمایل دانشجویان برای تحصیل در رشته‌های پزشکی شده است.
ارقام پذیرش از دانشگاه‌ها و کالج‌ها نشان می‌دهد، شمار دانشجویان ورودی رشته پزشکی با بیش از 8 درصد کاهش مواجه بوده است.
کارشناسان علمی می‌گویند: دلایل کاهش شمار دانشجویان به خصوص در رشته‌های پزشکی نیاز به تحلیل دارد و هنوز خیلی زود است تا راجع به علل آن اظهار نظر شود.
علاوه بر این محققان باور دارند، دانشجویان اتحادیه اروپا بابت نداشتن هیچ تخفیفی در شهریه پس از خروج انگلیس از اتحادیه نگران هستند؛ ضمن اینکه پس از برکسیت اعتبار مدارک پزشکی دانشجویان در دیگر کشورها مشخص نیست.