خرید لباس آ مهمترین مشکل دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران

رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با اشاره به کمبود فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده گفت: با وجود بودجه مستقل، بعد از گذشت ۳ سال هنوز بودجه دانشکده تعلق نگرفته است.
به گزارش مهر، محمود کمره ای با اشاره به فعالیت های دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران گفت: اساتید دانشکده‌ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، به صورت میانگین از اساتید برخی از دانشکده های صنعتی جوان‌تر هستند، اما بسیار فعال بوده و با جدیت زیاد کار می کنند.
وی ادامه داد: از بین ۷۲ نفر عضو هیئت علمی این دانشکده، برخی جز یک درصد دانشمندان برتر محسوب می شوند و در مجلات مطرح دنیا مقاله چاپ کرده و کتاب تالیف می کنند.
رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با بیان اینکه این دانشکده، دانشکده ای جوان و رو به رشد است ادامه داد: چیزی که بیشتر از همه این دانشکده را رنج می دهد کمبود فضای آموزشی و پژوهشی است.
وی ادامه داد: درحال حاضر این دانشکده در یکی از ساختمان های خوابگاهی دانشگاه تهران که بازسازی شده ایجاد شده و برای استفاده مناسب است ولی به لحاظ وسعت فعالیت‌ها، کافی نیست. ما برای ساختمان این دانشکده ردیف بودجه مستقل داریم که هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه آن را تصویب کرده است.
کمره ای گفت: ولی به دلیل مشکلات اقتصادی دولت، سه سال است که بودجه عمرانی به این طرح تعلق نگرفته این درحالی است که نقشه آن آماده، و شرکت مشاور آن انتخاب شده و زمین دانشکده گودبرداری شده و آماده ساخت و ساز است و دانشگاه تهران نیز نقشه آن را تصویب کرده است.
وی افزود: برای این دانشکده فضای ۷ طبقه و ۱۴ هزار مترمربع زیربنا پیش بینی شده ولی به دلیل مشکلات اقصادی دولت در حد همان گودبرداری باقی مانده است و این مهمترین مشکلی است که دانشکده با آن روبرو است.
وی ادامه داد: در بقیه موارد مشکل خاصی نداریم در این دانشکده فقط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند که فعالیت خوبی دارند اگر امکانات فضایی، تحقیقاتی و آموزشی ایجاد شود، دستاوردهای بهتری نیز خواهند داشت.
رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران افزود: یکی از شاخص های بیان کننده میزان فعالیت اعضای هیئت علمی این دانشکده این است که در عرض دو سال گذشته ۲۱ نفر هیئت علمی دانشیار شدند.
وی ادامه داد: این دانشکده در سال ۸۹ تاسیس شده و اکنون حدود ۸ سال از تاسیس آن می گذرد از تعداد ۷۲ نفر هیئت علمی این دانشکده در ابتدا فقط ۲ نفر دانشیار بودند که طی دو سال گذشته ۲۱ نفر به تعداد دانشیارها اضافه شده اند.
کمره ای ادامه داد: در حال حاضر این دانشکده با ۲۴ دانشیار فعالیت می کند، که امیدواریم این اساتید پس از طی مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یابند.