خرید لباس آ طرح ساماندهی ابزار تبلیغات صنفی تصویب شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۶ رأی موافق طرح اصلاحیه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی شهر تهران را به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، برزین ضرغامی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح ساماندهی ابزار تبلیغات صنفی در شهر تهران، گفت: تابلوهای سطح شهر در گذشته ساماندهی نشده بود و در زمان مدیریت شهری جدید این موضوع در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر دو نوع تابلوی معرف کاربری و تبلیغات در شهر وجود دارد. قوانین مربوط به اندازه تابلوهای تبلیغاتی و حتی میزان اجاره آنها تعریف شده بود؛ اما تابلوهای معرف کاربری تا کنون ساماندهی نشده است و ضوابط آنها مشخص نشده است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: ساماندهی این تابلوها و نحوه نصب آنها با ساعت‌ها کار کارشناسی مشخص شده که طول آنها به اندازه خیابان و همچنین عرض آن یک متر و ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی در خصوص این طرح با ۱۶ رأی موافق آن را به تصویب رساندند.