خرید لباس آ رتبه دانشگاه تهران در عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان

دانشگاه تهران رتبه نخست دانشگاه‌های ایران را در رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان کسب کرد.
به گزارش مهر، به نقل از دانشگاه تهران، براساس گزارش سال ۲۰۱۸ «رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» که از سوی دانشگاه ملی تایوان صورت می‌گیرد، دانشگاه تهران رتبه نخست دانشگاه‌های ایران را کسب کرد.
در این رتبه‌بندی، ۱۰ موسسه ایرانی در فهرست ۵۰۰ موسسه برتر حوزه‌های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علوم پزشکی شهید بهشتی در میان موسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.
«رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» بیشتر برون‌دادهای پژوهشی و مقاله‌های پژوهشگران را در کانون بررسی قرار داده است و موسسه‌های پیشرو جهان را در شش حوزه موضوعی، بر پایه هشت شاخص کلیدی ارزیابی می‌کند.
این رتبه‌بندی، دانشگاه تهران را در جایگاه ۷۹ مهندسی جهان و نخست ایران ارزیابی کرده است و همچنین دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی در جایگاه ۱۸۲ حوزه کشاورزی و ۴۰۰-۳۵۱ علوم طبیعی جهان جای گرفته است.
براساس این رتبه بندی، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی در حوزه‌های کشاورزی و علوم طبیعی نیز جای گرفته است.