خرید لباس آ در سال چند نفر بر اثر سوانح دریایی می‌میرند؟

ظرفیت مسافری دریایی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۴ میلیون نفر خواهد رسید و جابه‌جایی مسافر دریایی تا پایان سال جاری رقمی معادل ۲۱ میلیون نفر خواهد بود.به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا ظرفیت مسافری دریایی در ایران در حالی تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۴ میلیون نفر می‌رسد که این رقم در سال ۱۳۵۷، نیم میلیون نفر بود و تا پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۴ میلیون نفر رسید، موضوعی که با مقایسه آن در سال ۱۳۵۷ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ به افزایش ۴۸ برابری در حوزه افزایش ظرفیت مسافری دریایی می‌رسیم.این در حالی است که در بخش جابه‌جایی مسافر دریایی در سال ۱۳، ۰.۳ میلیون نفر جابه‌جایی مسافر صورت می‌گرفت که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۱.۶ میلیون نفر افزایش یافت و در پایان سال ۱۳۹۷ به جابه‌جایی ۲۱ میلیون نفری مسافر دریایی دست خواهیم یافت. گفتنی است ظرفیت ناوگان مسافری استاندارد نیز تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۵۰۰ صندلی ارتقا خواهد یافت.ساخت تعداد ۳۹ فروند شامل مسافربری با ظرفیت ۴۹۴۱ صندلیدر خصوص تحول، توسعه و رونق حمل و نقل مسافری در بخش بندر و پایانه مسافری؛ ساماندهی، بازسازی، توسعه و افزایش ظرفیت در پایانه‌های ۱۷ بندر مسافری شامل بنادر شهید ذاکری، شهید حقانی، کیش، لنگه، لافت، شهید باهنر، پهل، هرمز و بهمن در استان هرمزگان، خرمشهر و آبادان در استان خوزستان، خارک، گناوه و بوشهر در استان بوشهر و ترکمن و گز در استان گلستان و چابهار و نیز توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری دریایی از محل وجوه اداره شده با ارائه تسهیلات بانکی کم بهره و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی با هدف بسط فعالیت‌های حمل و نقل و گردشگری دریایی که منجر به ایجاد ظرفیت بیش از ۲۴ میلیون نفر مسافر دریایی مدنظر قرار گرفته است. در حوزه شناور‌های مسافربری نیز تصویب اعطا ۱.۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده به بخش غیر دولتی برای ساخت تعداد ۳۹ فروند شامل مسافربری با ظرفیت ۴۹۴۱ صندلی صورت پذیرفته است.میزان مرگ‌ومیر ناشی از سوانح دریایی در سالدر بخش جستجو و نجات دریایی وجود هفت مرکز اصلی جستجو و نجات در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، امام خمینی، انزلی، نوشهر، امیرآباد، ۱۲ مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی، ۱۹ فروند شناور جستجو و نجات دریایی (سار)، ۴ فروند بالگرد اجاره‌ای جهت عملیات جستجو و نجات دریایی در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، انزلی و امداد رسانی و نجات جان ۴۹۲ نفر و ارائه ۱۹۲ مورد خدمات پزشکی از مهم‌ترین مسائل قابل اشاره است. همچنین باید تاکید کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از سوانح دریایی در سال کمتر از ۱۰ نفر است، تعداد ۱۰ فروند شناور سار در مرحله عقد قرارداد هستند، تعداد ۲ فروند شناور سار بزرگ در حال ساخت است و تعداد یک فروند شناور سار مادر با قابلیت فرود بالگرد در حال ساخت است. در خصوص خارج سازی شناور‌ها نیز باید اعلام کرد که در طول شش سال گذشته از مجموع ۳۴۳ فروند مغروقه شناسایی شده در آب‌های مجاور استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان، ۲۱۶ فروند خارج سازی و یا در حال خارج سازی است.