خرید لباس آ ثبات بازار قراضه در ترکیه

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه در ثبات است و آخرین متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس ۲ حدود ۲۸۷ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است که یک دلار افت قیمت داشت.

به گزارش «کالاخبر»، اخیرا یک محموله قراضه مخلوط آمریکا در ۲۸۳ تا ۲۹۳ دلار هر تن سی اف آر ترکیه معامله شده است. برخی معتقدند قیمت مورد قبول خریداران ترک ۲۸۲ تا ۲۸۴ دلار هر تن سی اف آر است.
فعالان بازار با توجه به سکوت خریداران ترک انتظار دارند قیمت قراضه مجددا کاهش یابد.