خرید لباس آ بازار ورق چین در چه حال است؟

انتظار می رود قیمت ورق گرم صادراتی چین در آینده نزدیک افزایش یابد چون عرضه کننده ها منتظر بسته های محرک اقتصادی بیشتر از جانب دولت هستند.

به گزارش«کالاخبر» به نقل از فولاد ایران، از طرفی محموله های حمل ماه مارس کارخانه ها نیز کم است و از اواسط ژانویه تقاضای خارجی رو به بهبود بوده است البته تقاضای داخلی فعلا در ثبات است.
آخرین قیمت ورق گرم صادراتی ۴۸۵ تا ۴۹۵ دلار هر تن فوب ثبت شده که نسبت به هفته قبل که ۴۸۵ تا ۵۰۰ دلار بود کمی افت داشت. یک هفته قبل امکان معامله در ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار هر تن فوب بود و کارخانه ها قیمت درخواستی کمتر از ۴۸۵ دلار را دیگر نمی پذیرند.