دیوید سترفیلد به عنوان سفیر جدید آمریکا در ترکیه سوگند یاد کرد


دیوید سَترفیلد، معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل و از دیپلمات‌های باسابقه و ارشد آمریکایی چهارشنبه شب به عنوان سفیر جدید این کشور در ترکیه سوگند یاد کرد.

رادیو‌های فرانسه به پخش موسیقی به زبان بومی و فرانسوی ملزم شدند


روزنامه لوفیگارو با یادآوری قانون کارینیون نوشت رادیو‌های خصوصی فرانسه ملزم اند ۴۰ درصد موسیقی‌هایی را که پخش می‌کنند به زبان بومی و فرانسوی باشد نه انگلیسی و آمریکایی.

منصور در خانه مادرم دستگاه شنود گذاشته بود / او با تهمت‌های ناروا مرا مجبور به سقط جنین کرد


روزی که سنگینی نگاه فروشنده تلفن همراه را حس کردم هرگز تصور نمی‌کردم که این نگاه عاشقانه روزی زندگی ام را به نابودی خواهد کشید و گره کوری بر سرنوشتم خواهد زد.